Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/861
Title: BIỂN ĐẢO VIỆT NAM - GÓC NHÌN LỊCH SỬ VÀ HIỆN ĐẠI
Authors: Nguyen, Quy Mao
Issue Date: May-2012
Abstract: Báo cáo đề cập đến một trong những vấn đề nóng bỏng trong quan hệ quốc tế của Việt nam với Trung quốc trong thời gian vừa qua - vấn đề biển đảo, chủ quyền của Việt nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài báo đề cập đến khía cạnh lịch sử, vị trí địa lí, tiềm năng của lãnh hải và thềm lục địa của hai quần đảo trên. Hiện trạng quản lí hành chính của hai quần đảo này, tranh chấp chủ quyền và quan ngại của quốc tế đối với Biển Đông và tuyết hàng hải đi qua đây. Trong báo cáo cũng có số liệu về sức mạnh kinh tế, quân sự của Trung quốc và Việt nam trong giai đoạn hiện nay. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là quyền và lợi ích tối cao của bất kì quốc gia nào, không phụ thuộc vào đảng phái, tổ chức chính trị nào nắm quyền điều hành đất nước. Báo cáo cũng nêu rõ quan điểm của Nhà nước Việt nam trong việc giải quyết vấn đề biển đảo.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/861
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PGS.pdf201.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.