Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/869
Title: SỰ LỰA CHỌN TÂN NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ ẨM THỰC TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
Authors: Ngo, Minh Nguyet
Issue Date: May-2012
Abstract: Trong tiếng Hán, trường ngữ nghĩa ẩm thực là một trường có số lượng từ ngữ vô cùng phong phú. Nằm trong trường ẩm thực tiếng Hán, các động từ ẩm thực cũng có số lượng rất đa dạng. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý nghĩa, cách dùng, đặc biệt là sự phối hợp với tân ngữ của 5 động từ ẩm thực tiêu biểu trong tiếng Hán, đó là các động từ吃 (ăn),喝 (uống),吞 (nuốt),咬 (cắn),含 (ngậm). Đồng thời, tiến hành so sánh các động từ này với các động từ tương ứng trong tiếng Việt là “ăn, uống, nuốt, cắn, ngậm”. Từ đó, tìm ra sự tương đồng và khác biệt trong cách biểu đạt của hai ngôn ngữ và khẳng định mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa nói chung cũng như tiếng Hán và tiếng Việt nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/869
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf229.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.