Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/870
Title: BÀN VỀ CÁCH DỊCH HÁN VIỆT ĐỐI VỚI TỪ NGỮ RÚT GỌN
Authors: Nguyen, Thi Hong Nhan
Issue Date: May-2012
Abstract: Từ ngữ rút gọn xuất hiện ngày càng nhiều trong các văn bản, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc. Cách rút gọn của các từ ngữ này rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, loại từ ngữ này đã làm tăng thêm độ khó trong quá trình dịch Hán Việt. Hơn nữa, đa số các từ ngữ rút gọn lại thuộc danh từ riêng hoặc những từ ngữ mới xuất hiện, làm cho người dịch lúng túng trong cách xử lý. Bài viết thông qua khảo sát thực tiễn cách dịch các từ rút gọn từ tiếng Trung sang tiếng Việt, đưa ra 5 cách xử lí trong dịch thuật nhóm từ này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học dịch Hán-Việt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/870
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf229.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.