Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/871
Title: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY “HỌC THÔNG QUA THỰC HÀNH DẠY” (LEARNING BY TEACHING) TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Authors: Dao, Thi Cam Nhung
Issue Date: May-2012
Abstract: Phương pháp “dạy học thông qua thực hành dạy” là một phương pháp dạy học định hướng hoạt động, trong đó mỗi học sinh (hay một nhóm học sinh) thay nhau đảm nhiệm vai trò như một giáo viên để dạy cho các bạn khác trong lớp một vấn đề kiến thức nào đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Báo cáo đã đề cập tới cấu trúc, cách tiến hành PPDH này và đặc biệt chỉ rõ hiệu quả của phương pháp dạy “học thông qua thực hành dạy” trong quá trình dạy và học cho sinh viên hệ sư phạm trường ĐHNN-ĐHQG: Phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên, tăng hứng thú học tập cho SV; Nâng cao kiến thức và hiểu biết về môn học cho sinh viên; Tăng cơ hội để phát triển và trau dồi những kỹ năng giảng dạy cho SV như: Kỹ năng đọc, xử lý thông tin trong giáo trình và tài liệu môn học; kỹ năng diễn đạt bằng lời trong văn bản nói và văn bản viết; kỹ năng soạn giảng; kỹ năng làm việc nhóm…
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/871
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ths.pdf208.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.