Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/872
Title: TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG Ở VIỆT NAM
Authors: Bui, Thi Thuy Phuong
Issue Date: May-2012
Abstract: Tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ở Trung Quốc không những thành công về mặt nội dung mà còn đạt được thành quả đặc sắc về mặt nghệ thuật, nhất là việc xây dựng các nhân vật điển hình gây cảm giác mạnh cho người đọc. Do đó, tiểu thuyết Kim Dung đã nhanh chóng bước lên văn đàn thế giới, được độc giả nhiều nước, trong đó có độc giả Việt Nam nhiệt tình đón nhận. Bài viết khái quát quá trình du nhập tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung vào Việt Nam qua con đường dịch thuật và tình hình nghiên cứu loại hình tiểu thuyết này ở Việt Nam, đồng thời phân tích, lý giải những nguyên nhân khiến cho tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung được độc giả và các nhà nghiên cứu văn học ở Việt Nam yêu thích và đánh giá cao.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/872
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCS.pdf199.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.