Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/886
Title: Các trò chơi trong giờ học tiếng Đức
Authors: VŨ, THỊ THU AN
Keywords: Các trò chơi trong giờ học tiếng Đức
Issue Date: Oct-2014
Publisher: ULIS
Abstract: Trò chơi là một phần không thể thiếu trong các giờ học tiếng Đức, vì những trò chơi luôn tạo cho hứng thú cho học sinh và sinh viên. Nhưng liệu tất cả các trò chơi đều thích hợp? Trong quá trình hai năm giảng dạy tại khoa NN & VH Phương Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, tôi đã thử nghiệm nhiều trò chơi trong các tiết học và đã rút ra một vài nhận xét cũng như cải tiến để các trò chơi thiết thực hơn. Tuy nhiên trong phạm vi bài nghiên cứu, tôi chỉ đề cập đến 4 trò chơi mà tần suất xuất hiện nhiều nhất trong các tiết học, đó là: trò chơi khuyết thông tin, trò chơi với xúc xắc, trò chơi quán từ và phỏng vấn. Các trò chơi này chủ yếu được sử dụng đề ôn luyện các hiện tượng ngữ pháp, từ vựng và kĩ năng nói. Các trò chơi ít nhiều cũng có một số nhược điểm, trong bài nghiên cứu của mình tôi sẽ trình bày ý kiến của mình về việc cải tiến hoặc thay đổi các trò chơi này.
Description: Trò chơi là một phần không thể thiếu trong các giờ học tiếng Đức, vì những trò chơi luôn tạo cho hứng thú cho học sinh và sinh viên. Nhưng liệu tất cả các trò chơi đều thích hợp? Trong quá trình hai năm giảng dạy tại khoa NN & VH Phương Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, tôi đã thử nghiệm nhiều trò chơi trong các tiết học và đã rút ra một vài nhận xét cũng như cải tiến để các trò chơi thiết thực hơn. Tuy nhiên trong phạm vi bài nghiên cứu, tôi chỉ đề cập đến 4 trò chơi mà tần suất xuất hiện nhiều nhất trong các tiết học, đó là: trò chơi khuyết thông tin, trò chơi với xúc xắc, trò chơi quán từ và phỏng vấn. Các trò chơi này chủ yếu được sử dụng đề ôn luyện các hiện tượng ngữ pháp, từ vựng và kĩ năng nói. Các trò chơi ít nhiều cũng có một số nhược điểm, trong bài nghiên cứu của mình tôi sẽ trình bày ý kiến của mình về việc cải tiến hoặc thay đổi các trò chơi này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/886
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ THU AN.pdf253.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.