Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/888
Title: Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán như một ngôn ngữ thứ hai
Authors: HÀ, LÊ KIM ANH
Keywords: Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán như một ngôn ngữ thứ hai
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Trung Sơn, Trung Quốc
Abstract: Bài viết miêu tả đặc điểm phát âm thanh mẫu, vận mẫu tiếng Hán của người học Việt Nam, phân tích những lỗi sai thường gặp và tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi sai. Các lỗi sai thường gặp trong phát âm thanh mẫu tiếng Hán chủ yếu gồm: 1)Không phân biệt âm bật hơi và không bật hơi;2)Âm thanh nói thành âm đục;3)âm[ts],[tʂ]phát âm nhầm thành[ʧ]; âm[s],[ş]phát âm nhầm thành[ʃ];4)âm[ʐ ]phát âm nhầm thành[dʒ]hoặc âm rung[r];5)âm[ʨ]nhầm thành[ʧ],âm[ɕ]nhầm thành[ʃ]hoặc âm mặt lưỡi bị đẩy ra phía trước tương đương âm đầu lưỡi;6)âm[x]nói nhầm thành[h];âm[k']nhầm thành[x];7)bán nguyên âm[j]bị nuốt。Các lỗi sai về vận mẫu thường gặp là:1)âm[ɚ]nói nhầm thành[ɣ];2)âm ü[y]nói nhầm thành uy[wi];3)âm o[o]nói nhầm thành uo[uo];4) âm đầu i[i]bị nuốt;5)âm[ɛ]nhầm thành[e]. Nguyên nhân chính gây ra lỗi sai về phát âm là do chuyển di tiêu cực từ tiếng Việt, bên cạnh đó, một số yếu tố như quy cách viết giản lược phiên âm tiếng Hán cũng gây ra hiểu lầm dẫn đến lỗi phát âm sai của người học.
Description: Bài viết miêu tả đặc điểm phát âm thanh mẫu, vận mẫu tiếng Hán của người học Việt Nam, phân tích những lỗi sai thường gặp và tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi sai. Các lỗi sai thường gặp trong phát âm thanh mẫu tiếng Hán chủ yếu gồm: 1)Không phân biệt âm bật hơi và không bật hơi;2)Âm thanh nói thành âm đục;3)âm[ts],[tʂ]phát âm nhầm thành[ʧ]; âm[s],[ş]phát âm nhầm thành[ʃ];4)âm[ʐ ]phát âm nhầm thành[dʒ]hoặc âm rung[r];5)âm[ʨ]nhầm thành[ʧ],âm[ɕ]nhầm thành[ʃ]hoặc âm mặt lưỡi bị đẩy ra phía trước tương đương âm đầu lưỡi;6)âm[x]nói nhầm thành[h];âm[k']nhầm thành[x];7)bán nguyên âm[j]bị nuốt。Các lỗi sai về vận mẫu thường gặp là:1)âm[ɚ]nói nhầm thành[ɣ];2)âm ü[y]nói nhầm thành uy[wi];3)âm o[o]nói nhầm thành uo[uo];4) âm đầu i[i]bị nuốt;5)âm[ɛ]nhầm thành[e]. Nguyên nhân chính gây ra lỗi sai về phát âm là do chuyển di tiêu cực từ tiếng Việt, bên cạnh đó, một số yếu tố như quy cách viết giản lược phiên âm tiếng Hán cũng gây ra hiểu lầm dẫn đến lỗi phát âm sai của người học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/888
ISBN: 7-301-09600-3
Appears in Collections:Bài báo khoa học ngoài nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÀ LÊ KIM ANH.2006.pdf347.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.