Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/97
Title: 演讲法在汉语语言知识类课程教学中的应用初探
Other Titles: KHẢO SÁT THỰC TẾ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG HÁN
Authors: TS. Đinh Hồng Thu
Nguyễn Diệu Linh
Keywords: 演讲法、汉语语言知识类课程、“脱离教材”的学习方式
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHNN- ĐHQGHN
Abstract: 演讲法是最为普遍的教学方法之一。目前,学生运用演讲法而通过演讲活动掌握知识的学习方式特受教师和学生的欢迎。但是客观调查和实地观察结果表明,运用演讲法进行汉语语言知识类课程教学目前尚未发挥演讲法的优点来解决语言知识类课程的难点,因此未能达到教学目标。 基于教学实际情况,通过对中国语言文化系三和四年级学生的调查,本论文指出演讲法应用过程所存在的一系列问题,并建议采取“脱离教材”学习方式。此方式最突出的优点是提高学生的自信心、自觉性、主动性以及培养学生的演说、笔记、说服等必有能力。
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/97
Appears in Collections:Khóa luận tốt nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L.165.GHP.pdf139.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.