Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/987
Title: Giáo trình Tiếng Anh
Authors: NGUYỄN, NINH BẮC
Keywords: NGUYỄN NINH BẮC
Issue Date: 2006
Publisher: ULIS
Abstract: Cuốn giáo trình Practice Your Pronunciation là giáo trình môn phát âm, được sử dụng cho sinh viên năm thứ 1 tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ trong các năm học sau năm 2006. Giáo trình được thiết kế gồm phần lý thuyết và rất nhiều dạng bài tập phong phú, giúp sinh viên rèn luyện khả năng phát âm của mình
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/987
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NINH BẮC.pdf178.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.