Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/998
Title: Tiếp cận liên ngành và việc giảng dạy văn hoá Pháp
Authors: TRẦN, ĐÌNH BÌNH
Keywords: Tiếp cận liên ngành và việc giảng dạy văn hoá Pháp
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Bài viết trình bày các cách tiếp cận với các ngành khoa học xã hội nhân văn trong quá trình dạy văn hoá pháp ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/998
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN ĐÌNH BÌNH.2009.KHXH&NV.pdf169.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.