Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/107
Title: LỖI PHÁT ÂM HỆ THỐNG ÂM ĐẦU TIẾNG VIỆT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC
Authors: Chu, Thi Bich
Keywords: LỖI PHÁT ÂM HỆ THỐNG ÂM ĐẦU TIẾNG VIỆT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: LỖI PHÁT ÂM HỆ THỐNG ÂM ĐẦU TIẾNG VIỆT CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC
Abstract: Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên nước ngoài đến học tập tại các trường đại học ở Việt Nam ngày một tăng.Vì vậy mục tiêu học tiếng Việt của họ không chỉ dừng ở mức giao tiếp được bằng tiếng Việt mà còn để phục vụ việc học tập, nghiên cứu ở các trường đại học.Tuy nhiên, do sự chi phối của đặc điểm loại hình nên tiếng Việt khá khó về mặt phát âm.Phát âm đúng chuẩn tiếng Việt được xem như một thách thức không nhỏ đối với những ai thực sự muốn sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo.Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo sát những lỗi mà sinh viên nước ngoài thường mắc phải khi phát âm hệ thống âm đầu tiếng Việt, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi và cách khắc phục lỗi.
Description: Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên nước ngoài đến học tập tại các trường đại học ở Việt Nam ngày một tăng.Vì vậy mục tiêu học tiếng Việt của họ không chỉ dừng ở mức giao tiếp được bằng tiếng Việt mà còn để phục vụ việc học tập, nghiên cứu ở các trường đại học.Tuy nhiên, do sự chi phối của đặc điểm loại hình nên tiếng Việt khá khó về mặt phát âm.Phát âm đúng chuẩn tiếng Việt được xem như một thách thức không nhỏ đối với những ai thực sự muốn sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo.Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo sát những lỗi mà sinh viên nước ngoài thường mắc phải khi phát âm hệ thống âm đầu tiếng Việt, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi và cách khắc phục lỗi.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/107
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf61.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.