Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2114  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999ADJEKTIV IN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHENguyễn Thị Hồng, Vân; Nguyen Thi, Hang
1999Từ điển Ngân hàng và Tài Chính (Đức - Việt - Anh/Anh - Việt - Đức)Nguyễn Huy, Liêm; Nguyễn Xuân, Thành
Apr-2001ADJEKTIV IN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHELe Tuyet, Nga; Vo Thu, Hang
2002ADJEKTIVGRUPPE IN DER DEUTSCHEN SPRACHENguyen Thi Hong, Van; Nguyen Van, Ninh
2003ADJEKTIVISCHE KOMPOSITIONLê Tuyết, Nga; Ta Thi Thuy, Ha
2003ADJEKTIVISCHE KOMPOSITIONLê Tuyết, Nga; Ta Thi Thuy, Ha
2004Không gian và thời gian trong tiểu thuyết Sa mạc của J.M.G Le ClézioNGUYỄN, THỊ BÌNH
2005Enjeux de l’enseignement du et en français au VietnamTRẦN, ĐÌNH BÌNH
2005Quan niệm văn chương Pháp thế kỷ XXNGUYỄN, THỊ BÌNH
2005Đất nước học – Đời sống xã hội-văn hóa PhápNGUYỄN, VÂN DUNG
2005Giới từ “cho” và “của” với vai nghĩa của một số tham thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với vị từ đa trị “mua”LÂM, QUANG ĐÔNG
2005Về sự hiện diện/không hiện diện của giới từ “cho” trong câu chứa vị từ có ý nghĩa cho/tặngLÂM, QUANG ĐÔNG
2005Một vài vấn đề liên quan đến việc xác định và áp dụng chuẩn quốc tế ở bậc đào tạo cử nhânNGUYỄN, HÒA
2005Phân tích Diễn ngôn Phê phán là gì? (Critical Discourse Analysis - CDA)NGUYỄN, HÒA
Apr-2005ADJEKTIVISCHE KOMPOSITIONLê Tuyết, Nga; Trần Thị Phương, Thùy
Apr-2005ADJEKTIVISCHE KOMPOSITIONLê Tuyết, Nga; Trần Thị Phương, Thùy
2006Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán như một ngôn ngữ thứ haiHÀ, LÊ KIM ANH
2006Giáo trình Tiếng AnhNGUYỄN, NINH BẮC
2006Du Référentiel d’activités au Référentiel des compétences des enseignants de français secondaire: Démarches et perspectivesTRẦN, ĐÌNH BÌNH
2006Vấn đề mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và người đọc trong tư duy lí luận văn học hiện đạiNGUYỄN, THỊ BÌNH