Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1095
Title: Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật
Authors: ĐINH, HỒNG VÂN
Keywords: Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật
Issue Date: 2013
Publisher: ULIS
Abstract: Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mặc dù ngày càng có nhiều người sử dụng thành thạo trong giao tiếp, nhu cầu về biên-phiên dịch vẫn còn lớn nếu không nói là ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các lý thuyết dịch trước đó đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch. Một trong những đóng góp quan trọng làm nên sự khác biệt của trường phái Paris này chính là nhận diện và nhấn mạnh vai trò của kỹ năng Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật. Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin để trả lời các câu hỏi : Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ là gì ? Tại sao kỹ năng này lại góp phần làm nên sự khác biệt của Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản hiện đang được nhiều phiên dịch chuyên nghiệp chấp nhận và áp dụng trong công việc hàng ngày?
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1095
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc giaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.