Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1104
Title: A Comparative Study on Encouraging in Vietnamese and American English
Authors: LẠI, THỊ THANH VÂN
Keywords: Hội thảo thường niên lần thứ 8 về Giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL 2012), Viện Giáo dục Quốc Gia Campuchia (The National Institute of Education (NIE)
Issue Date: 2011
Publisher: Hội thảo thường niên lần thứ 8 về Giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL 2012), Viện Giáo dục Quốc Gia Campuchia (The National Institute of Education (NIE)
Abstract: Việc sử dụng đề án (project) trong dạy ngoại ngữ cho các học viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL learners) đã không ngừng chứng minh tính hiệu quả và những thuận lợi nhất định cho quá trình dạy và học. Tại Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, việc dạy học sử dụng đề án (project-based teaching) đã và đang được áp dụng trong việc giảng dạy môn Giao tiếp liên văn hóa – môn học giúp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và văn hóa để sinh viên có thể giao tiếp thành công hơn với các đối tác giao tiếp đến từ các nền văn hóa khác. Báo cáo khoa học này là về một nghiên cứu sơ khởi được tiến hành ở hai lớp Giao tiếp ngôn từ liên văn hóa, trong đó một lớp được giao làm đề án theo nhóm và một lớp được dạy chủ yếu bằng phương pháp giáo viên thuyết giảng, sinh viên không phải thực hiện đề án theo nhóm khi tiếp cận nội dung bài học. Tác giả đã ghi chép lại các thông tin về thái độ học tập cũng như những tiến bộ của sinh viên được thể hiện thông qua việc tác giả tự quan sát, các cuộc phỏng vấn sinh viên, kết quả bài kiểm tra và việc đánh giá chất lượng đề án. Kết quả cho thấy việc sử dụng đề án có tác động nhất định giúp nâng cao động lực học tập và giúp sinh viên hiểu rõ hơn các tương đồng và dị biệt trong giao tiếp ngôn từ ở các nền văn hóa khác nhau. Tác giả cũng đưa ra một số gợi ý nhằm giúp cho việc tiến hành và đánh giá đề án trong môn học Giao tiếp liên văn hóa được hiệu quả hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1104
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.