Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1120
Title: Usage du français dans les entreprises françaises à Hanoi
Authors: NGUYỄN, NGỌC LƯU LY
Keywords: Usage du français dans les entreprises françaises à Hanoi
Issue Date: 2012
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Bài viết mong muốn phác thảo bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng tiếng Pháp tại các doanh nghiệp Pháp tại Hà Nội: các loại hình và lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Pháp, trình độ học vấn của người lao động Việt Nam có sử dụng tiếng Pháp trong công việc, các loại hình nghề nghiệp họ đảm nhiệm và vị trí của họ trong doanh nghiệp Pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của các nhà tuyển dụng Pháp khi họ tiếp xúc và làm việc với người lao động Việt Nam, những năng lực còn thiếu hay cần có của người lao động Việt Nam khi làm việc cho một doanh nghiệp Pháp. Bài viết nhằm hướng tới một mục đích sâu xa hơn, đó là suy ngẫm về những đề xuất thay đổi trong chương trình đào tạo để việc “học” và việc “hành” của sinh viên khoa Pháp có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động ngày nay.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1120
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NGỌC LƯU LY.2012.Usage du français dans les entreprises françaises à Hanoi.pdf176.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.