Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/115
Title: TỤC AL-KHITAN
Authors: Nguyen, Linh Chi
Keywords: TỤC AL-KHITAN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: TỤC AL-KHITAN
Abstract: Thế giới Hồi giáo đầy huyền bí với những phong tục tập quán vẫn còn khá xa lạ đối với chúng ta.Bài nghiên cứu này viết về tục Al-khitan, một tục lệ bắt nguồn từ châu Phi và hiện nay vẫn còn tồn tại, phổ biến ở các quốc gia châu Phi, các quốc gia theo đạo Hồi. Al-khitan là tục cắt bộ phận sinh dục nữ, Al-khitan được chia làm bốn loại tuỳ theo từng mức độ cắt một phần hay toàn bộ. Theo UNICEF thì đây là một hủ tục cần phải loại bỏ vì nó gây ra đau đớn và tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn của người phụ nữ, còn theo cái nhìn của những người Hồi giáo thì Al-khitan là niềm tự hào của người phụ nữ, thể hiện lòng yêu thương của cha mẹ với con gái và cũng chứng tỏ sự trinh trắng của người con gái. Bài viết giới thiệu về tục Al-khitan, giải thích tại sao nó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, nó là hủ tục hay là một tục lệ tốt.
Description: Thế giới Hồi giáo đầy huyền bí với những phong tục tập quán vẫn còn khá xa lạ đối với chúng ta.Bài nghiên cứu này viết về tục Al-khitan, một tục lệ bắt nguồn từ châu Phi và hiện nay vẫn còn tồn tại, phổ biến ở các quốc gia châu Phi, các quốc gia theo đạo Hồi. Al-khitan là tục cắt bộ phận sinh dục nữ, Al-khitan được chia làm bốn loại tuỳ theo từng mức độ cắt một phần hay toàn bộ. Theo UNICEF thì đây là một hủ tục cần phải loại bỏ vì nó gây ra đau đớn và tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn của người phụ nữ, còn theo cái nhìn của những người Hồi giáo thì Al-khitan là niềm tự hào của người phụ nữ, thể hiện lòng yêu thương của cha mẹ với con gái và cũng chứng tỏ sự trinh trắng của người con gái. Bài viết giới thiệu về tục Al-khitan, giải thích tại sao nó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, nó là hủ tục hay là một tục lệ tốt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/115
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf61.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.