Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1151
Title: Towards an effective professional development program for teachers of ESP in DFLSP – CFL – VNU
Authors: TRẦN, THỊ THU HIỀN
Keywords: Hội thảo Improving Quality of English Teaching for Non-English Major Students
Issue Date: 2008
Publisher: Hội thảo Improving Quality of English Teaching for Non-English Major Students
Abstract: Báo cáo được trình bày trong khuôn khổ hội thảo “Towards an effective professional development program for teachers of ESP in DFLSP – CFL – VNU” do ADS – Học bổng phát triển Australia tổ chức. Báo cáo phân tích tình hình các chương trình bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên đang dạy tiếng Anh các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Công nghệ, Điện tử,… tại Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông qua việc tổng hợp kinh nghiệm từ các chương trình bồi dưỡng giáo viên khác, báo cáo trình bày quan điểm về bồi dưỡng giáo viên trong, các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành bài của một chương trình bồi dưỡng, đặc điểm, tiêu chí đánh giá sự thành công của một chương trình bồi dưỡng giáo viên. Trên cơ sở đó, báo cáo trình bày những đề xuất, định hướng áp dụng để triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên thành công tại Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1151
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.