Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1152
Title: Advertisements - Useful teaching material (Use advertisements to advertise your teaching)
Authors: TRẦN, THỊ THU HIỀN
Keywords: Hội thảo CamTESOL 8: Language and Development
Issue Date: 2012
Publisher: Hội thảo CamTESOL 8: Language and Development
Abstract: Báo cáo này được trình bày trong tại hội thảo “CamTESOL 8: Language and Development” do IDP Australia và IDP Campuchia đồng tổ chức tại Pnom Penh 2012. Ngoài vai trò là một công cụ hữu hiệu không thể thiếu trong kinh doanh thì trong giảng dạy ngoại ngữ quảng cáo cũng là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá đối với giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh bởi nó vừa cung cấp nguồn tài liệu xác thực vừa giúp kích thích tính sáng tạo của cả người dạy và người học trong quá trình dạy học. Rõ ràng là, các lớp học ngoại ngữ hiện đại giờ đây không còn việc chăm chăm tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ truyền thống mà còn cung cấp môi trường thực hành, học tập văn hóa và các kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống hiện đại. Các kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng sống và văn hóa hoàn toàn có thể đạt được trong một lớp học ngoại ngữ khi giáo viên có thể lựa chọn được các tài liệu giảng dạy phù hợp, thú vị, kích thích sự sáng tạo của người học và sử dụng chúng một cách hợp lý. Báo cáo này tìm hiểu các giá trị của quảng cáo với quan điểm rằng quảng cáo là một công cụ hữu ích trong giảng dạy ngoại ngữ. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, khả năng khai thác sự đông vọng giữa ngôn ngữ và hiệu ứng hình ảnh, các giao tiếp văn hóa và các yếu tố nội ngôn hàm ẩn trong quảng cáo, … tất cả đều được trình bày cụ thể cùng với những nguyên tắc áp dụng phù hợp, hy vọng có thể giúp các giáo viên ngoại ngữ khai thác quảng cáo như một nguồn tư liệu hữu ích khiến giờ dạy của họ vừa mang tính giáo dục vừa mang tính giải trí cao, đạt hiệu quả cao hơn và thú vị hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1152
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ THU HIỀN. 2012, Advertisements - Useful teaching material.pdf182.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.