Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1154
Title: Sự khác nhau giữa ngôn ngữ của nam và nữ trong tiếng Nhật (so sánh với tiếng Việt)
Authors: LÊ, MINH HIẾU
Keywords: Hội thảo khoa học quốc tế Dạy và học tiếng Nhật
Issue Date: 2013
Publisher: Hội thảo khoa học quốc tế Dạy và học tiếng Nhật
Abstract: Sự khác nhau giữa ngôn ngữ của nam và nữ được coi là một trong những đặc trưng của tiếng Nhật. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Nhật gặp rất nhiều khó khăn trong việc học yếu tố cuối tiếng Nhật. Để giúp người học dễ dàng hơn trong việc tiếp thu những kiến thức liên quan đến chủ để này, tác giả đã tổng kết một cách hệ thống quan điểm vốn có từ trước, và các qui định về trợ từ cuối nam và nữ trong từ điển. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành khảo sát ý thức của giới trẻ Nhật Bản về mức độ sử dụng trợ từ cuối giữa nam và nữ trong thực tiễn cũng như khảo sát khả năng nắm bắt của sinh viên ngành Nhật Bản học về mảng từ vựng này. Những khảo sát này sẽ là cơ sở để đưa ra các đề án về phương pháp giảng dạy và tư liệu giảng dạy cho sinh viên ngành tiếng Nhật.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1154
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.