Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/116
Title: DỊCH TÊN PHIM TỪ MỘT GÓC NHÌN (TRÊN NGỮ LIỆU PHIM VIỆT)
Authors: Vu, Thi Chin
Keywords: DỊCH TÊN PHIM TỪ MỘT GÓC NHÌN (TRÊN NGỮ LIỆU PHIM VIỆT)
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: DỊCH TÊN PHIM TỪ MỘT GÓC NHÌN (TRÊN NGỮ LIỆU PHIM VIỆT)
Abstract: Có nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim hay.Tên phim là một trong những yếu tố quan trọng nhất.Tên phim thể hiện cho sự nhạy bén về kinh tế, sự khôn ngoan trong kinh doanh, sự đẳng cấp về văn hoá và ngôn ngữ.Trong thực tế, dịch tên phim luôn được quan tâm, tranh luận nhiều nhất. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh cũng là sản phẩm thương mại và tên một bộ phim mang trọng trách quảng cáo nên bản dịch lí tưởng của tên một bộ phim còn đòi hỏi những yếu tố sau: - Phải bao hàm được nội dung của phim - Phải tạo cảm xúc, độc đáo, không nhàm chán - Phải gợi tò mò, làm khán giả có mong muốn được thưởng thức - Phù hợp với thể loại phim Vì vậy, tên phim và dịch tên phim là vấn đề hay, thú vị.Đây có thể là ngữ liệu hữu ích trong quá trình dạy và học ngoại ngữ.
Description: Có nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim hay.Tên phim là một trong những yếu tố quan trọng nhất.Tên phim thể hiện cho sự nhạy bén về kinh tế, sự khôn ngoan trong kinh doanh, sự đẳng cấp về văn hoá và ngôn ngữ.Trong thực tế, dịch tên phim luôn được quan tâm, tranh luận nhiều nhất. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh cũng là sản phẩm thương mại và tên một bộ phim mang trọng trách quảng cáo nên bản dịch lí tưởng của tên một bộ phim còn đòi hỏi những yếu tố sau: - Phải bao hàm được nội dung của phim - Phải tạo cảm xúc, độc đáo, không nhàm chán - Phải gợi tò mò, làm khán giả có mong muốn được thưởng thức - Phù hợp với thể loại phim Vì vậy, tên phim và dịch tên phim là vấn đề hay, thú vị.Đây có thể là ngữ liệu hữu ích trong quá trình dạy và học ngoại ngữ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/116
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf59.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.