Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1177
Title: Một số đặc điểm văn hoá, tâm lý và tính cách dân tộc trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam
Authors: LÂM, QUANG ĐÔNG
Keywords: Một số đặc điểm văn hoá, tâm lý và tính cách dân tộc trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Ngôn ngữ
Abstract: Bài viết thảo luận một số luận điểm về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và tư duy và đưa ra dẫn chứng qua tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam. Tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam có nhiều đặc điểm giống nhau và khác nhau thú vị, phản ánh những tương đồng và khác biệt trong tư duy và văn hóa, chẳng hạn như sự tương đồng về tư tưởng, kinh nghiệm sống, triết lý cuộc sống. Hình thức ngôn ngữ để thể hiện những nội dung đó trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam cũng có những điểm trùng hợp lý thú, ngoài những khác biệt do loại hình ngôn ngữ cũng như văn hóa và tính cách người Anh và người Việt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1177
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.