Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1184
Title: Nghiên cứu đối chiếu phó từ phủ định “bu”, “mei” trong tiếng Hán với “không” và “chưa” trong tiếng Việt
Authors: VÕ, THỊ MINH HÀ
Keywords: VÕ THỊ MINH HÀ. 2006, Nghiên cứu đối chiếu phó từ phủ định “bu”, “mei” trong tiếng Hán với “không” và “chưa” trong tiếng Việt
Issue Date: 2006
Publisher: ULIS
Abstract: Bài nghiên cứu dựa theo sự kết hợp có quy luật giữa phó từ phủ định “不”và “没”trong tiếng Hán hiện đại với vị từ và thông qua dịch Hán Việt để đối chiếu với phó từ ‘không” và “ chưa” trong tiếng Việt, từ đó tìm ra được những chỗ tương đồng và những điểm khác biệt giữa 4 phó từ phủ định trên. Kết luận chính của bài viết là: phó từ phủ định “不”đi với vị từ biểu đạt “trạng thái”, “ý chí” và “thói quen”. “没” đi với vị từ biểu đạt sự biến đổi của trạng thái, và “hoạt động đã xảy ra”. Phó từ “không” trong tiếng Việt đi với vị từ biểu đạt “trạng thái”, “ý chí”, “thói quen” và cả “hoạt động đã xảy ra; “Chưa” đi với vị từ biểu đạt sự biến đổi của trạng thái, cũng có khi đi với vị từ biểu đạt “trạng thái”, “ hoạt động đã xảy ra”, nhưng trong những điều kiện nhất định.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1184
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.