Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1201
Title: Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Nhật Bản Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
NGÔ, MINH THỦY
TRẦN, KIỀU HUẾ
VŨ, THỊ PHƯƠNG CHÂM
ĐÀO, THỊ NGA MY
Keywords: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật”, Trường Đại học Ngoại thương
Issue Date: 2015
Publisher: ULIS
Abstract: Trong bối cảnh quan hệ Nhật – Việt phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật có chất lượng cao, có thể làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa là một nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Trước nhu cầu của xã hội, tiếng Nhật đã được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam từ năm 2003. Tuy nhiên, cho đến thời điểm năm 2012, tại các trường đại học vẫn chưa có một chương trình tiếng Nhật có tính chất liên thông, tiếp nối với chương trình tiếng Nhật phổ thông. Kết quả điều tra học sinh đang học tiếng Nhật tại bậc phổ thông cho thấy có tới trên 90% người học trả lời là “rất muốn” hoặc “muốn” theo học chương trình tiếng Nhật được xây dựng mang tính tiếp nối với chương trình tiếng Nhật ở phổ thông. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Nhật Bản chất lượng cao (CLC) với chuẩn đầu ra được thiết kế đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực tiếng Nhật, nhằm đóng góp cho xã hội thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực CLC.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1201
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.