Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/165
Title: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC
Authors: Nguyen, Thi Ngoc Hien
Keywords: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC
Abstract: Theo quan niệm đổi mới phương pháp dạy học thì hoạt động ngoại khóa là một hình thức tự học tích cực, bổ ích và có hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, kiểm tra lại chất lượng dạy – học trong giờ chính khóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Nhận thức được điều này, hàng năm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa với hình thức tương đối phong phú, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bài viết thông qua việc điều tra mức độ hứng thú và sự tham gia của sinh viên đối với các hoạt động ngoại khóa để đánh giá hiệu quả mà những hoạt động này mang lại, tìm ra những hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới khả năng ngôn ngữ của sinh viên cũng như thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất để việc dạy - học các học phần thực hành tiếng Trung Quốc sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
Description: Theo quan niệm đổi mới phương pháp dạy học thì hoạt động ngoại khóa là một hình thức tự học tích cực, bổ ích và có hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, kiểm tra lại chất lượng dạy – học trong giờ chính khóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Nhận thức được điều này, hàng năm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa với hình thức tương đối phong phú, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bài viết thông qua việc điều tra mức độ hứng thú và sự tham gia của sinh viên đối với các hoạt động ngoại khóa để đánh giá hiệu quả mà những hoạt động này mang lại, tìm ra những hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới khả năng ngôn ngữ của sinh viên cũng như thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất để việc dạy - học các học phần thực hành tiếng Trung Quốc sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/165
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf71.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.