Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/167
Title: CÁC BIỆN PHÁP THUYẾT PHỤC CỦA TONY BLAIR TRONG BÀI DIỄN VĂN VỀ QUỐC PHÒNG
Authors: Hoang, Thi Mai Hoa
Keywords: CÁC BIỆN PHÁP THUYẾT PHỤC CỦA TONY BLAIR TRONG BÀI DIỄN VĂN VỀ QUỐC PHÒNG
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: CÁC BIỆN PHÁP THUYẾT PHỤC CỦA TONY BLAIR TRONG BÀI DIỄN VĂN VỀ QUỐC PHÒNG
Abstract: Bài viết này tập trung vào lĩnh vực ngôn ngữ và chính trị.Cụ thể, bài viết đi sâu vào cách sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục người nghe của cựu thủ tướng Anh Tony Blair.Ngữ liệu của bài viết là bài diễn văn về quốc phòng được ông Tony Blair thực hiện vào năm 2007.Bài viết đi sâu vào phân tích cách ông Tony Blair sử dụng hàm ngôn và các biện pháp tu từ nhằm mục đích thuyết phục người nghe trong bài diễn văn này của mình.
Description: Bài viết này tập trung vào lĩnh vực ngôn ngữ và chính trị.Cụ thể, bài viết đi sâu vào cách sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục người nghe của cựu thủ tướng Anh Tony Blair.Ngữ liệu của bài viết là bài diễn văn về quốc phòng được ông Tony Blair thực hiện vào năm 2007.Bài viết đi sâu vào phân tích cách ông Tony Blair sử dụng hàm ngôn và các biện pháp tu từ nhằm mục đích thuyết phục người nghe trong bài diễn văn này của mình.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/167
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf62.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.