Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/857
Title: VỀ VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP PHÁP TẠI HÀ NỘI
Authors: Nguyen, Ngoc Luu Ly
Issue Date: May-2012
Abstract: Bài viết mong muốn phác thảo bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng tiếng Pháp tại các doanh nghiệp Pháp tại Hà Nội: các loại hình và lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Pháp, trình độ học vấn của người lao động Việt Nam có sử dụng tiếng Pháp trong công việc, các loại hình nghề nghiệp họ đảm nhiệm và vị trí của họ trong doanh nghiệp Pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của các nhà tuyển dụng Pháp khi họ tiếp xúc và làm việc với người lao động Việt Nam, những năng lực còn thiếu hay cần có của người lao động Việt Nam khi làm việc cho một doanh nghiệp Pháp. Bài viết nhằm hướng tới một mục đích sâu xa hơn, đó là suy ngẫm về những đề xuất thay đổi trong chương trình đào tạo để việc “học” và việc “hành” của sinh viên khoa Pháp có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động ngày nay.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/857
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TS.pdf200.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.