Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/858
Title: NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ VIỆC DẠY-HỌC TIẾNG HÀN THEO NHU CẦU THỰC TẾ CỦA XÃ HỘI HIỆN NAY
Authors: La, Thi Thanh Mai
Issue Date: May-2012
Abstract: Hiện nay tiếng Hàn vẫn là một trong những ngoại ngữ đã và đang được nhiều người Việt Nam yêu thích với nhiều mục đích khác nhau. Đổi mới việc dạy và học tiếng Hàn là rất cần thiết và quan trọng. Với mục đích chính là để đáp ứng tốt cho nhu cầu của người học cũng như nhu cầu của các nhà tuyển dụng nên phân khoa tiếng Hàn trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội chúng tôi vài năm gần đây đã phần nào đổi mới việc dạy-học tiếng Hàn trong nhà trường. Trong bài báo cáo này, chúng tôi đã đưa ra 10 điểm đổi mới về việc dạy-học tiếng Hàn và đưa ra 8 kiến nghị để giúp cho việc dạy-học tiếng Hàn ngày một tốt hơn, chất lượng hơn, và phát triển hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/858
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCS.pdf199.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.