Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/988
Title: Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ thông dụng Pháp Việt, xét trên bình diện ngôn ngữ, văn hoá
Authors: TRẦN, ĐÌNH BÌNH
Keywords: Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ thông dụng Pháp Việt, xét trên bình diện ngôn ngữ, văn hoá
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đây là công trình nghiên cứu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của thành ngữ, tục ngữ thông dụng Pháp Việt trong quá trình dạy học giao tiếp, dịch song ngữ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/988
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN ĐÌNH BÌNH.2012.pdf175.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.