Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1045
Title: Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga - nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá dân tộc
Authors: VŨ, THỊ CHÍN
Keywords: Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga - nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá dân tộc
Issue Date: 2006
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Quảng cáo là hoạt động giao tiếp bằng lời nói. Quảng cáo không chỉ truyền đạt thông tin mà còn muốn chiếm được tình cảm của người đọc - những khách hàng tiềm năng - đồng thời thuyết phục được họ. Mục đích của quảng cáo là thực hiện nhiệm vụ giao tiếp đặc biệt và đạt được thành công nhất định đối với một nhóm khách hàng cụ thể. Quảng cáo xuất hiện ở khắp nơi xung quanh chúng ta, vì vậy không ai có thể thờ ơ với chúng. Quảng cáo trên báo chí Nga thực sự là nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá dân tộc. Quảng cáo có ngôn ngữ riêng, có nét đặc trưng văn hoá riêng. Đây là bức tranh chân thực về kinh tế, chính trị và đời sống xã hội ở nước Nga ngày nay. Nhờ có các quảng cáo chúng ta có thể hiểu biết thêm về nước Nga, về các lĩnh vực văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán và ngôn ngữ Nga.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1045
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.