Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/114
Title: DẠY TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG TÀI LIỆU “GRADED READERS”
Authors: Nguyen, Thi Kim Chi
Keywords: DẠY TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG TÀI LIỆU “GRADED READERS”
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: DẠY TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG TÀI LIỆU “GRADED READERS”
Abstract: Việc dạy từ vựng trong nhiều năm luôn được xếp vào nhóm bổ trợ cho việc dạy ngữ pháp hay kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là đối với đối tượng mới bắt đầu học. Người ta cho rằng, quá nhiều từ vựng sắp xếp gần kề nhau trong câu sẽ khiến cho câu lủng củng về mặt ngữ pháp.Đối tượng là học viên mới bắt đầu nên điều này lại càng có ảnh hưởng tiêu cực cho quá trình lâu dài về sau.Hơn nữa, từ vựng hoàn toàn có thể được trau dồi qua kinh nghiệm và giao tiếp. Do đó, dạy từ sẽ được coi là thứ yếu trong các mảng truyền đạt cho học viên. Lấy đối tượng là sinh viên không chuyên (ngoại ngữ) năm thứ nhất tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, bài viết nhằm tìm hiểu nhiều phương diện trong việc giảng dạy từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất tại đây. Ngoài việc tổng kết lại các phương pháp cũng như những thử thách chính mà giáo viên phải thường xuyên gặp trong quá trình giới thiệu, giải thích và ôn tập từ vựng trên lớp, bài viết còn đưa ra phương hướng kết hợp dạy từ vựng theo bộ sách Graded Readers (Oxford Bookworm). Với trình độ của học viên là sinh viên năm thứ nhất, đối tượng người học gần như là mới bắt đầu, việc học và ôn tập từ vựng qua các câu chuyện sẽ không chỉ tạo một môi trường ngôn ngữ hoàn thiện hơn mà còn giúp các em sinh viên dần tự tạo cho mình hứng thú và yêu thích với môn học để có thể tự học sau này.
Description: Việc dạy từ vựng trong nhiều năm luôn được xếp vào nhóm bổ trợ cho việc dạy ngữ pháp hay kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là đối với đối tượng mới bắt đầu học. Người ta cho rằng, quá nhiều từ vựng sắp xếp gần kề nhau trong câu sẽ khiến cho câu lủng củng về mặt ngữ pháp.Đối tượng là học viên mới bắt đầu nên điều này lại càng có ảnh hưởng tiêu cực cho quá trình lâu dài về sau.Hơn nữa, từ vựng hoàn toàn có thể được trau dồi qua kinh nghiệm và giao tiếp. Do đó, dạy từ sẽ được coi là thứ yếu trong các mảng truyền đạt cho học viên. Lấy đối tượng là sinh viên không chuyên (ngoại ngữ) năm thứ nhất tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, bài viết nhằm tìm hiểu nhiều phương diện trong việc giảng dạy từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất tại đây. Ngoài việc tổng kết lại các phương pháp cũng như những thử thách chính mà giáo viên phải thường xuyên gặp trong quá trình giới thiệu, giải thích và ôn tập từ vựng trên lớp, bài viết còn đưa ra phương hướng kết hợp dạy từ vựng theo bộ sách Graded Readers (Oxford Bookworm). Với trình độ của học viên là sinh viên năm thứ nhất, đối tượng người học gần như là mới bắt đầu, việc học và ôn tập từ vựng qua các câu chuyện sẽ không chỉ tạo một môi trường ngôn ngữ hoàn thiện hơn mà còn giúp các em sinh viên dần tự tạo cho mình hứng thú và yêu thích với môn học để có thể tự học sau này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/114
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf69.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.