Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1193
Title: Những vấn đề về quản lý đào tạo và giảng dạy văn hóa thuộc ngành Nhật Bản học
Authors: TRỊNH, THỊ NGỌC LAN
Keywords: Hội thảo khoa học quốc tế: Nghiên cứu dạy – học tiếng Nhật và Nhật Bản học trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: ULIS
Abstract: Hiện nay, các trường đại học ngoại ngữ (ĐHNN) không còn hướng tới mục tiêu đơn thuần là đào tạo ra các cử nhân ngôn ngữ xuất sắc mà còn hướng tới mục tiêu đào tạo chung: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế, coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1193
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.