Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1313
Title: SỬ DỤNG CASE STUDY TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI VỚI ĐỊNH HƯỚNG LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: tình huống, phương pháp tình huống, dạy bằng tình huống, dạy kỹ năng nói, học viên làm trung tâm, cải tiến phương pháp giảng dạy
Issue Date: Apr-2017
Publisher: ULIS
Abstract: Để triển khai hiệu quả phương pháp sử dụng case study trong việc giảng dạy theo định hướng lấy học viên làm trung tâm, việc tổ chức các hoạt động học tập trong lớp cần được tổ chức một cách sáng tạo, hợp lý và có tính hiệu quả. Tác giả muốn chia sẻ về ý tưởng tổ chức các nhóm phụ trách học tập trong lớp. Các nhóm phụ trách này sẽ đóng vai trò chủ động trong việc triển khai nội dung thảo luận case study, tạo cơ hội cho cả lớp phát triển kỹ năng nói cùng với các hoạt động tạo không khí vui tươi, hào hứng cho buổi thảo luận thông qua các trò chơi, câu đố, ô chữ,…. Trong bài viết này, tác giả trình bày kinh nghiệm việc sử dụng case study trong việc dạy kỹ năng nói theo định hướng lấy học viên làm trung tâm của bản thân và các bài học đúc kết từ đó sau nhiều lần cải tiến.
Description: Để triển khai hiệu quả phương pháp sử dụng case study trong việc giảng dạy theo định hướng lấy học viên làm trung tâm, việc tổ chức các hoạt động học tập trong lớp cần được tổ chức một cách sáng tạo, hợp lý và có tính hiệu quả. Tác giả muốn chia sẻ về ý tưởng tổ chức các nhóm phụ trách học tập trong lớp. Các nhóm phụ trách này sẽ đóng vai trò chủ động trong việc triển khai nội dung thảo luận case study, tạo cơ hội cho cả lớp phát triển kỹ năng nói cùng với các hoạt động tạo không khí vui tươi, hào hứng cho buổi thảo luận thông qua các trò chơi, câu đố, ô chữ,…. Trong bài viết này, tác giả trình bày kinh nghiệm việc sử dụng case study trong việc dạy kỹ năng nói theo định hướng lấy học viên làm trung tâm của bản thân và các bài học đúc kết từ đó sau nhiều lần cải tiến.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1313
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf183.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.