Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/171
Title: KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠYBỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ
Authors: Dao, Thu Hue
Keywords: KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠYBỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠYBỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ
Abstract: Bộ Giáo trình Hán ngữ do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh biên soạn được sử dụng làm giáo trình chính thức cho sinh viên năm thứ nhất khoa NN&VH Trung Quốc. Trong bộ giáo trình này, ngoài kiến thức về ngôn ngữ, nhóm tác giả còn lồng ghép vào rất nhiều nội dung có yếu tố văn hóa, với mục đích truyền tải thêm kiến thức về văn hóa Trung Quốc cho người học. Đó là các mảng kiến thức liên quan tới chữ Hán, kiến thức về ngữ pháp tiếng Hán, kiến thức về đời sống xã hội đương đại, kiến thức về tư tưởng truyền thống, kiến thức về lịch sử, địa lý. Vì vậy, người dạy cũng cần nhìn nhận và khai thác các yếu tố văn hóa có trong các bài học một cách có hệ thống, giúp người học có thêm kiến thức về văn hóa Trung Quốc, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả học tiếng Hán.
Description: Bộ Giáo trình Hán ngữ do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh biên soạn được sử dụng làm giáo trình chính thức cho sinh viên năm thứ nhất khoa NN&VH Trung Quốc. Trong bộ giáo trình này, ngoài kiến thức về ngôn ngữ, nhóm tác giả còn lồng ghép vào rất nhiều nội dung có yếu tố văn hóa, với mục đích truyền tải thêm kiến thức về văn hóa Trung Quốc cho người học. Đó là các mảng kiến thức liên quan tới chữ Hán, kiến thức về ngữ pháp tiếng Hán, kiến thức về đời sống xã hội đương đại, kiến thức về tư tưởng truyền thống, kiến thức về lịch sử, địa lý. Vì vậy, người dạy cũng cần nhìn nhận và khai thác các yếu tố văn hóa có trong các bài học một cách có hệ thống, giúp người học có thêm kiến thức về văn hóa Trung Quốc, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả học tiếng Hán.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/171
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf66.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.