Khóa luận tốt nghiệp : [151] Collection home page

Tài nguyên số - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tài nguyên số - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151
Issue DateTitleAuthor(s)
2015日本の戦前昭和時代(1926-1945)における新体詩 ベトナムの1930年から1945までの新体詩との対照NGUYỄN HẢI, VÂN; NGUYỄN THỊ, LIÊN
2015不満表明表現ストラテジー ―日本語母語話者とベトナム語母語話者の比較―Phạm Văn, Nha; Đặng Khánh, Linh
2015用語-専門用言葉 社会・生活用語 日本語・英語・ベトナム語対Phạm Văn, Nha; Nguyễn Thị Thu, Hương
2015"张艺谋导演《活着》中的传统文化要素Đào Thu, Huệ; Nguyễn Thị Hương, Lê
2015日本語ムード ~「はずだ」とベトナム語の「chắc chắn」「đương nhiên」「tất nhiên 」「dĩ nhiên」との対照を中心に~Trần Kiều, Huế; Trần Mỹ, Hạnh
2015"研究朦胧诗中象征意象手法Đào Thu Huệ; Trần Văn Hậu
2015"通过“一起”及其相应词语证明《红楼梦》是由两个人写的。Đào Thu Huệ; Trương Thị Hoa
2015在ベトナム日系企業におけるベトナム会社員の敬語の使用現状Đỗ Hoàng, Ngân; Hoàng Thị Mỹ, Hạnh
2015L’UTILISATION DU TEMPS CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS ET CHEZ LES JEUNES VIETNAMIENSNguyễn, Vân Dung; Lê, Hoàng Hà
2015DIALOGUE ARCHITECTURAL FRANCO-VIETNAMIEN À HÀ NỘINguyễn, Thị Bình; Nguyễn, Tuấn Anh
2015LA FAMILLE EN FRANCE ET AU VIETNAMNguyễn, Vân Dung; Đặng, Bích Hằng
2015« Quelques traits caractéristiques des fêtes traditionnelles franco- vietnamiennes »Nguyễn, Thị Bình; Vũ, Minh Thuỳ
2015LA LECTURE CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS ET VIETNAMIENS A L’HEURE NUMÉRIQUELE, Thi Phuong Lan; LUU, Thi Ngoc Oanh
2015РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕĐinh, Thị Thu Huyền; Trịnh, Thúy Dương
2015РУССКИЕ ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л.Н.ТОЛСТОГО И СРЕДСТВА ИХ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕVũ, Thị Chín; Bùi, Thị Khánh Hòa
2015ПРИЧАСТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» М. ШОЛОХОВАNguyễn, Thị Thanh Hà; Vũ, Thị Hồng Vân
2015АББРЕВИАЦИЯ В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ПРЕССЫNguyễn, Văn Hòa; Hoàng, Bích Thủy
2015Тема: Средства выражения уступки в русском языке и упражнения для примененияNguyễn, Huy Thịnh; Trần, Ánh Phượng
2015Заимтсвованные слова на основе английскоязычного происхождения в туризмеNguyễn, Văn Hoà; Đào, Thị Hồng Nhật
2015Средства выражения времени в русском языке и упражнения для примененияNguyễn, Huy Thịnh; Hà, Linh Giang
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151